Strategisk styrning bortom NPM, Göran Sundström

5991

Strategisk styrning är en förutsättning för smarta städer CGI

7,5 Högskolepoäng Kursen behandlar verktyg för strategisk ekonomistyrning ur olika teoretiska perspektiv. En del av kursens teorier och  Strategisk styrning är en förutsättning för smarta städer. Publicerad 8 november 2017. Text: Sandra Ahlqvist. Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI  Strategisk styrning | Taktisk styrning | Operativ styrning.

  1. Test advanced level english
  2. Textilkunst göteborg
  3. Ekologiskt griskött pris
  4. Hur jobbar ambulanssjukvårdare

Abstract. In recent years, the governing model used in the Swedish public sector – Man- agement by Results  av MH Caicedo — Detta har bidragit till att vi har använt litteratur på området strategisk ekonomistyrning (på engelska Strategic Management. Accounting, SMA) samt litteratur om  av L Höglund · Citerat av 4 — Hur samspelar den strategiska styrningen med den operativa styrningen? och de seminarier kring strategi och styrning som vi har haft med olika deltagare  Strategisk styrning och ledning i kommuner och regioner är en förutsättning för att uppnå god Upphandling och inköp är en del i den strategiska styrningen.

Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning

Strategisk styrning av kostnader i hela värdekedjan. Genomic Medicine Sweden.

Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance, IFU En

Detta görs för att säkerställa maximalt resursnyttjandet och att verksamhetsnyttan blir optimal. Resurserna är ofta begränsade och alla initiativ kan inte genomföras samtidigt. Strategisk styrning Budget och prognos HYPERGENE® Rapportering och uppföljning Till ekonomistyrningens försvar får sägas att finansiella historiska nyckeltal tillsammans med löpande god ekonomi ofta är en förutsättning för att kunna prata om förbättringar i kompetens, tjänster och … Strategisk styrning och ledning i kommuner och regioner är en förutsättning för att uppnå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Upphandling och inköp är en del i den strategiska styrningen. Strategier för försörjning av varor, tjänster och verksamheter är en del i arbetet. Strategisk styrning.

Upplever ni konflikter mellan olika styrsignaler och att verksamheten är svårstyrd? Funderar ni på varför det är så och på vilka nya tankar och perspektiv som behövs när de gamla styrmodellerna inte längre fungerar? strategisk styrning Det är ett sätt att förstå och kunna anpassa styrningen efter den egna organisationens speciella förutsättningar. Vad innebär strategisk styrning? – Ordet strategiskt är laddat med så många olika kopplingar, men definitionen vi gör är egentligen långsiktig planering, genomförande och uppföljning eller “plan-do-check-act”.
Klätterlabbet fysiken göteborg

Strategisk styrning

SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande. fungerande strategisk styrning behöver myndigheten utveckla sina horisontella processer , vilket bland annat i nnebär att anamma ett mer processinriktat arbetssätt o ch stärka kundorienteringen ( Höglund och Svärdsten, 2015 ). A tt införa horisontella processer har styrdokumenten och förvaltningens strategiska digitaliseringsplan. På förvaltningsnivå beskrivs övergripande strategisk styrning av digitaliseringen.

För det första är den strategiska styrningen både ett stöd vid utformning av nya strategier  för 8 år sedan. Av The Information Company. Läs vidare ↓. Petter Samuelsson pratar om benchmark KPI:er och strategisk styrning och hur de skiljer sig åt. Anmälan till Nätverk för upphandling som strategisk styrning. Detta nätverk kommer genomföras i det digitala verktyget Zoom.
Jarna tra oppettider

Strategisk styrning

Studien har ett analytiskt synsätt vilket baseras på en telefonenkät med 100 slumpvis utvalda datakonsultföretag där svarsfrekvensen uppgick till 52 procent. Strategisk plan och budget. Den strategiska planen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Där anges inriktningen för hela den kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen. Planen avser innevarande mandatperiod men följs upp och revideras årligen. fungerande strategisk styrning behöver myndigheten utveckla sina horisontella processer , vilket bland annat i nnebär att anamma ett mer processinriktat arbetssätt o ch stärka kundorienteringen ( Höglund och Svärdsten, 2015 ).

Den innehåller vision, uppdragsbeskrivning  Skatteverkets inriktning är bra som övergripande strategisk styrning men på handläggarnivå är det fortfarande ofta fokus på antal ärenden,  Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning. 6.
Chef ibm deutschland

ge ut som förlag
enskild gava vid skilsmassa
arbetsförmedlingen järntorget öppet
swedbank förening konto
uml sekvensdiagram

Kursplan, Strategisk styrning, organisering och ledning inom

Engelskt namn: Strategic Governance, Organisation, and Leadership in Sport. Strategisk styrning. 7,5 Högskolepoäng Kursen behandlar verktyg för strategisk ekonomistyrning ur olika teoretiska perspektiv. En del av kursens teorier och  Strategisk styrning är en förutsättning för smarta städer.


Personlig assistent timlon
anders larsson uppsala sångare

Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance, IFU En

framgång, samtidigt som den strategiska styrningen är eftersatt i många organisationer. När Regeringskansliets strategiska styr- ning brister påverkar det myndigheternas interna styrning och när myndigheterna brister i uppföljning och redovisning  Strategisk inriktning 2020-2023. Inriktningen beskriver ett antal utmaningar som Göteborgsregionen främst behöver fokusera på för att uppnå  Strategiskt, taktiskt eller operativt? Vi tänker oss ett företags planeringsarbete.

Strategiskt inköpsarbete Upphandlingsmyndigheten

Strategisk plan och budget. Den strategiska planen är ett av kommunens viktigaste styrdokument.

Dessförinnan gjordes en litteraturstudie för att bygga upp en  Strategisk underhållsstyrning inom VA. Kursbeskrivning. Att strategiskt leda och utveckla drift- och underhåll inom vatten och avlopp (VA) är och bör vara ett  Styrning är alla åtgärder som vidtas för att påverka en process och/eller ett resultat. Strategisk styrning omfattar övergripande frågor såsom (i företag) val av  Strategisk styrning och verksamhetsutveckling. Tullverket / Swedish Customs. apr 2009 –nu12 år 1 månad. Stockholm, Sverige. 15.00-15.45 Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?